Transport gratuit la comenzi mai mari de 350 RON. Transport gratuit prin EasyBox la comenzi mai mari de 150 RON
Transport gratuit la comenzi mai mari de 350 RON.
Transport gratuit prin EasyBox la comenzi mai mari de 150 RON

Coșul meu

Nu aveți produse in coș.

Termeni și condiții

Ultima actualizare: 07.07.2020

Termeni Generali
Prezentul document – ”Termenii și condițiile de utilizare a site-ului aromateria.ro” (denumite în continuare “Termeni și Condiții”) stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul la adresa www.aromateria.ro (denumit în continuare “Site-ul” și/sau “Aromateria”), și are valoarea unei convenții încheiate între Aroma Terra SRL, CUI RO32749065, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J26/116/2014, adresa Str. Revoluției, nr. 18, Târgu-Mureș, jud. Mureș, telefon 0748 888 147, email contact@aromateria.ro, în calitatea sa de proprietar și administrator al Site-ului, și orice persoană care vizitează ori accesează Site-ul (denumită în continuare “Utilizator”). Neacceptarea acestor Termeni și Condiții, ori a oricărei prevederi din acestea, atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta, precum și a oricărui component al acestuia, constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Conform cerinţelor REGULAMENTULUI PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI UE nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protecția datelor) Aromateria are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi, în calitate de Client, prin completarea următoarelor informații: nume și prenume, adresa de livrare a produselor, număr de telefon, adresa de e-mail. Scopul colectării datelor este acela de a livra produsele comandate și, dacă optezi pentru înscrierea la newsletter, de mesaje cu privire la promoțiile și noutățile Aromateria. Nu ești obligat(ă) să furnizi datele, însă refuzul determină însă imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile mai sus indicate. Durata stocării pe site-ul Aromateria a datelor cu caracter personal mai sus menționate este pe perioada în care contul tău de utilizator este activ, cu mețiunea că datele furnizate vor fi stocate în contabilitatea firmei, conform legilor în vigoare, cum ar fi de exemplu datele care apar pe factura fiscală.
Conform REGULAMENTULUI PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI UE nr.679 din 27 aprilie 2016, beneficiezi de următoarele drepturi:
 • dreptul de acces – înseamnă ca ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele tale, iar dacă da, să iți oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate;
 • dreptul la portabilitate – se referă la faptul că poți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul că acesta pot fi transmise direct altui operator;
 • dreptul la opoziție – vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru;
 • dreptul de rectificare – se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte;
 • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat – înseamnă că ai dreptul și poți cere să îți ștergem sau să-ți anonimizăm datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații:
  • nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
  • ți-ai retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare;
  • te opui prelucrării;
  • datele au fost colectate ilegal;
  • datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societății informaționale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat în următoarele cazuri:
  • este contestată exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii acestora;
  • prelucrarea este ilegală, dar nu se dorește ștergerea datelor ci doar restricționarea acestora;
  • în cazul în care Aromateria nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le soliciți pentru apărarea unui drept în instanță;
  • dacă te-ai opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor tale.
 • dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate;
 • dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de protecție a datelor personale;
 • dreptul de a te adresa justiției;
Toate aceste drepturi le poți exercita prin e-mail la contact@aromateria.ro contactând ofițerul pentru Protectia Datelor (DPO) prin adresa de e-mail menționată mai sus. Aromateria aplică toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor tale personale, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.
CINE ARE ACCES LA DATELE MELE?
Aromateria poate transmite sau permite accesul la aceste date către terțe firme (numite împuterniciți) pentru realizarea scopurilor mai sus menționate, cum ar fi:
 • furnizori de servicii IT
 • furnizori de găzduire a site-ului
 • procesatorii de plăți
 • furnizorul tehnic pentru newsletter
 • servicii de contabilitate
 • servicii de analiză a traficului, după cum este detaliat în cadrul acestui document.
 • Aceste firme au obligația să folosească aceste date în siguranță și exclusiv pentru scopurile precizate de către Aromateria.
 • Acestea au acces doar la datele personale strict necesare furnizării serviciului stabilit de Aromateria și nu pot folosi datele personale în scopuri proprii.
 • Toți împuterniciții cu care lucrăm sunt în Uniunea Europeană, iar cei din Statele Unite ale Americii sunt înrolați în cadrul programului Scutul de Confidențialitate (Privacy Shield) SUA – Uniunea Europeană.
 • Din obligații de confidențialitate, securitate și protejarea intereselor comerciale, preferăm să nu publicăm numele acestor terți, ci să-i amintim doar prin categoria de împuterniciți. Lista persoanelor împuternicite cu detaliile de contact poate fi pusă la dispoziția autorităților competente sau utilizatorilor interesați, în condițiile legii.
PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
Sigla și denumirea Aromateria este în curs de înregistrare ca marcă înregistrată la OVciul de Stat pentru Invenții și Mărci. Orice folosire a Mărcii neautorizată de titularul acesteia, inclusiv aVșarea Mărcii de către alte site-uri după expirarea autorizării, este o încălcare a legislației din domeniul speciVc și va atrage sancțiuni civile sau penale, după caz și titularul mărcii își rezervă dreptul de a face toate demersurile în acest sens. Conținutul (imagini, texte etc) și design-ul Aromateria, inclusiv look & feel-ul acestuia și bazele de date accesibile prin intermediul său, sunt proprietatea Aromateria și sunt protejate prin legislația română în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe. În cazul informațiilor și conținutului postat de terțe părți pe site-ul aromateria.ro sau prin serviciile Aromateria, dreptul de autor și responsabilitatea asupra acestora aparțin în totalitate celor care au publicat acea informație. Puteți copia și imprima conținutul Aromateria doar pentru folosința dumneavoastră personală, în scopuri necomerciale. Este interzisă orice utilizare a conținutului Aromateria în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot V trimise la adresa de email contact@aromateria.ro. Acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise și explicite din partea Aromateria: reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației; modiVcarea, publicarea, transmiterea, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modiVcarea sau aVșarea conținutului, în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Aromateria; îndepărtarea însemnelor care identiVcă dreptul de autor al Aromateria asupra conținutului. În condițiile în care consideri că un anumit conținut acat pe site-ul Aromateria sau distribuit prin serviciile Aromateria încalcă drepturile de proprietate intelectuală, dreptul la viața privată, la publicitate sau alte drepturi personale, te rugăm să trimiți un e-mail la contact@aromateria.ro, cu drepturile încălcate, pentru a ne permite să acționăm în conformitate cu dispozițiile legale conform Legii 365/2002 privind comerțul electronic.
GARANȚIA
Toate Bunurile comercializate de către Aromateria beneVciază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor.
Aparatele electronice și alte Bunuri care beneVciază de garanție pe baza certiVcatului de garanție, care nu sunt conforme speciVcațiilor de pe Site în momentul efectuării Comenzii, sunt nefuncționale sau prezintă vicii de fabricație, se pot returna fără implicarea unor costuri suplimentare din partea Cumpărătorului, în urma unei notiVcări scrise (prin email) în termen de 10 zile de la primirea lor, în care se va speciVca natura lipsei de conformitate. Cumpărătorul poate solicita returnarea contravalorii produsului sau înlocuirea acestuia cu unul conform. Dacă Aromateria nu poate înlocui produsul cu unul conform, va restitui contravaloarea acestuia.
Condițiile de garanție sunt în conformitate cu legislația în vigoare.
Având în vedere prevederile O.U.G 195/2005 referitoare la protecția mediului și O.U.G. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), consumatorii au obligația să nu elimine DEEE ca deșeuri municipale nesortate și să le colecteze selectiv. Colectarea acestor deșeuri (DEEE) se va efectua prin serviciul public de colectare a DEE și prin centre de colectare organizate de operatori economici autorizați pentru colectarea DEEE. Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubela cu roți barată cu o cruce. Această pictogramă indică faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deșeuri menajere și că acestea fac obiectul unei colectări separate.

Contul meu e locul în care ai acces la:

 • comenzile tale și statusul lor
 • adresa de livrare, respectiv de facturare
 • cardurile salvate în cont
 • lista de așteptare sau wishlist-ul, în cazul în care sunt produse cu stoc epuizat pe care le-ai marcat
 • datele contului tău: nume, prenume, adresa de email, data nașterii
 • schimbarea parolei în cazul în care simți să faci asta.
METODE, TERMENE DE LIVRARE ȘI COSTURI

Opțiunile de expediere pot varia în funcție de adresa de livrare, ora la care efectuați comanda și disponibilitatea produselor comandate. În general, comenzile plasate până la ora 11 sunt expediate în aceeași zi și ajung la destinație în următoarea zi lucrătoare.

În momentul procesării comenzii vom afișa metodele de expediere disponibile și costul acestora. Livrările se vor efectua numai în zile lucrătoare.

LIVRARE LA DOMICILIU

Termen de livrare: 1-3 zile lucrătoare

 • Cost: 19 RON - livrare la domiciliu
 • Livrarea la domiciliu este GRATUITĂ pentru comenzile care depășesc suma totală de plată de 350 lei.
 • Cost: 11 RON - livrare la Easybox
 • Livrarea la Easybox este GRATUITĂ pentru comenzile care depășesc suma totală de plată de 150 lei.

POLITICA DE RETUR

Conform legii, ai dreptul să returnezi un produs comandat online în termen de 14 zile. În cazul în care unul sau mai multe produse Aromateria ajung la tine deteriorate, te rugăm să ne contactezi la numărul de telefon 0748888147 sau la adresa de mail contact@aromateria.ro și să să ne aduci la cunoștință acest lucru. Vom veni cu o soluție în maxim 48h care va consta ori în înlocuirea produselor, ori în rambursarea banilor, în funcție de preferințele tale. În această situație costurile vor fi suportate în totalitate de către Aromateria.

În cazul în care îți dorești să returnezi un produs Aromateria din motive subiective, te rugăm să treci prin următorii pași:
- Completează formularul de retur de aici.
- Ambalează produsul cât mai bine cu putință și expediază-l printr-un serviciu de curierat la următoarea adresă: Aromateria, Str. Revoluției, nr. 18, Târgu Mureș, Mureș, 540042, tel. 0723187689. Atenție! Costul de expediere în această situație este suportat de către client și sunt acceptate doar coletele trimise prin orice serviciu de curierat, nu și cele trimise prin Poșta Română.
- Te contactăm în maxim 48h de la primirea coletului pentru a soluționa speța - restituirea banilor sau înlocuirea produsului, în funcție de preferințele tale. În cazul în care îți dorești înlocuirea produsului, îți oferim livrare gratuită la Easybox.

METODE DE PLATĂ

În cazul livrării la domiciliu există două tipuri de plăți:

 • plata ramburs
 • plata cu cardul
PUNCTELE DE RECOMPENSĂ
Găsești tot ce trebuie să știi despre punctele de recompensă Aromateria, aici. Cum funcționează?
 • primești puncte când îți creezi un cont Aromateria și te abonezi la newsletter-ul nostru.
 • primești puncte cumpărând produse sau lăsând recenzii
 • poți folosi punctele la următoarea ta comandă (ai o bifă în Detalii coș: "Ai X puncte de recompensă. Bifează pentru a le folosi.")
Punctele de recompensă pe care ți le oferim au termen de valabilitate de un an de zile și pot reprezenta până la 30% din valoarea unei comenzi ulterioare. Să le folosești cu inima!
RECLAMAȚII

Te rugăm lasă-ne un mesaj folosind formularul de contact, iar noi promitem să revenim în cel mai scurt timp posibil cu un răspuns și o soluționare. ♡

POSTAREA DE RECENZII, COMENTARII, ÎNTREBĂRI
Acest lucru se poate face, de către Utilizatori/Clienți/Cumpărători, după cum urmează:
 • în secțiunea Shop – se vor înscrie recenziile produselor, în câmpul RECENZII
 • întrebările și sugestiile pot V adresate completând formularul Contact
Informațiile înscrise pot V atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.
COOKIE-URI
Acest Site folosește cookie-uri doar cu scopul de a îmbunătăți calitatea și performanța serviciilor oferite utilizatorilor și cumpărătorilor. Astfel, se permite Site- ului să vă păstreze coșul de cumparături, să vă păstreze logat pe site, să vă ofere posibilitatea de a păstra informația personalizată de dvs. Citiți mai multe despre cookie-uri și politica noastră legată de cookie-uri aici.
NEWSLETTER ȘI PUBLICITATE
Newsletterele Aromateria sunt transmise prin intermediul MailChimp. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.
În momentul în care Clientul își crează un Cont pe Site sau plasează o comandă, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Clientul poate să se înregistreze la lista de Newsletter și din alte secțiuni special semnalate pe site.
Clientul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment:
prin contactarea Aromateria în acest sens;
prin accesarea link-ului de dezabonare aflat în mesajele newsletter primite de la Vânzător.
Renunțarea la primirea Newsletterelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.
Aromateria poate avertiza mesaje publicitare plătite pe alte rețele de socializare, cum ar fi Facebook și pe motoarele de căutare, cum ar fi Google și pe alte site-uri partenere.
FORȚA MAJORĂ
Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.
Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.
FRAUDĂ
Orice încercare de a accesa datele personale ale altui Utilizator va fi considerată tentativă de fraudare și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.
LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ (JURISDICȚIA)
Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Aromateria și Clienți/ Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Târgu-Mureș.